Rehberlik; bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, ilgili kişilerce yürütülen hizmetlerdir.

Kendini gerçekleştirmekte olan birey;  kim olduğunu gerçekçi bir gözle algıladığı gibi, kim olabileceği hakkında da daha tutarlı bir kişiliğe sahiptir. Hem kendisi, hem de başkaları hakkında iyi düşüncelere sahiptir. Kendine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder. Duygu ve düşüncelerini uygun bir şekilde dile getirir. Değişmeye ve yeni yaşantılara açıktır. Kendini gerçekleştirme yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu nedenle hayatın her döneminde, ilgi ve yetenek yönünden en üst seviyeye ulaşmak için çaba gösterilmelidir.

 

VİZYONUMUZ

Özel Fethiye İlköğretim Okulunun Rehberlik Servisi; Önleyici - koruyucu rehberlik anlayışıyla, okul - aile - çocuk üçgeni çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüştürmeden çözebilmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu ve kendini gerçekleştirebilen, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda hazırladığımız rehberlik programının, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşacağımız ortak çalışmalarla işbirliği içinde gerçekleştirmeyi ana hedef olarak kabul ediyoruz.

 

İLKELERİMİZ

* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri tüm bireylere yöneliktir.

* Hizmetlerimizi gerçekleştirirken gizlilik esastır.

* Her bireyin değerli ve önemli olduğu kabulüne dayalı hizmet verilir.

* Yapılan tüm çalışmalarda her bireyin seçme ve karar verme özgürlüğü dikkate alınır.

* Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde gizlilik esastır.

* Hizmetlerimiz, bireysel farklılıklara saygı ilkesi ile hareket eder.

* Rehberlik hizmetlerimizin yürütülmesinde gönüllülük ilkesini esas alırız.

* Bireye ve topluma karşı sorumluluklarımızı unutmayız.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE YANLIŞ ANLAYIŞLAR

Psikolojik danışma ve rehberlikte yaygın olan yanlış anlayışlardan önemli görülen bazılarını sizlerle paylaşmak istedik:

1. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı bireye tek yönlü ve doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir. Bu yardım ancak karşılıklı bir etkileşim sonucu gerçekleşebilir.

2. Psikolojik danışma ve rehberliğin temelinde bireye acımak, onu kayırmak, her sıkıntıya düştüğünde bireye kanat germek gibi bir anlayış yoktur. Rehberlik anlayışında birey güçlü ve değerli bir varlıktır. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımının amacı bireyin sahip olduğu gücü kullanmasını ve daha da geliştirilmesini sağlamaktır.

3. Psikolojik danışma ve rehberlik bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez. Bir bütün olarak bireyin tüm gelişimi ile ilgilenir.

4. Psikolojik danışma ve rehberlik bu yardımı alan birey bakımından bir öğrenme konusu ya da ders değildir.

5. Rehberlik bir disiplin görevi değildir, rehberlik yargılamaz, ceza vermez. Bu yardım ile öğrencinin davranışlarının değişebileceği ve böylece öğrencilerin çevresine daha sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlayabilecekleri açısından rehberlik ile okul disiplini arasında dolaylı bir bağlantı kurulabilir. Ancak, disiplin anlayışı ile rehberlik anlayışının bağdaşmaması okullarda disiplin işlemlerinin gereksiz olduğu anlamında alınmalıdır.

6. Psikolojik danışma ve rehberlik her türlü problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir. Psikolojik danışma ve rehberlik yardımı alan bireyin bu yardımı almaya hazır ve istekli oluşu önemlidir. Birey değişmeye ve yeni yaşantılara açık olduğu sürece psikolojik danışma ve rehberliği artar. Öte yandan bireyin içinde bulunduğu ortam ve koşullarda yardımın etkililiğini etkiler.

 

REHBERLİK SERVİSİMİZİN HİZMET ALANLARI

1- Alıştırma ve Oryantasyon Hizmetleri: Okula yeni başlayan öğrencilere okulun, okul imkanlarının, yakın çevrenin, okulda uygulanan eğitim programının, okulun eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerinin ve okulda uygulanan kuralların tanıtılması.

2- Bireyi Tanıma Hizmetleri: Öğrencilerin kişisel özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının, problemlerinin tespit edilmesi; bu amaçla çeşitli tanıma tekniklerinin kullanılması ve elde edilen bilgilerin toplu dosyalara işlenmesi.

3- Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki tüm problemleri üzerinde daha çok bilinçlenerek kendilerine uygun çözüm yolları bulabilmelerine yardım edilmesi.

4-Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri: Öğrencilere okul içi programlar, sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar, üst okullar, iş ve meslekler hakkında gerekli bilgilerin toplanıp verilmesi.

5- Yerleştirme Hizmetleri: Öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli okul içi programlar, üst okullar, iş ve mesleklere yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi.

6- Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkililiği açısından bu hizmetlerden yararlanacak bireylerin ihtiyaç ve gelişim durumları ve eğitim ve öğretim hizmetlerini ilgilendiren konularda araştırma yapılması.

7Veli ile İlişkiler: Velilerin eğitim-öğretim ve rehberlik hizmetlerine katılımlarının yardımlarının sağlanması amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda seminer ve toplantıların yapılması.

Küçük Kızlar Yüksek Atlama 1.si   Yıldız Kızlar Artistik Jimnastik Takım 1.si   Türkiye Yıldız Kızlar Tenis 9.su   Küçük Kızlar Atlama Türkiye 3.sü   Erkek Basketbol İl 3.sü   İl Satranç Turnuvası 3.sü   Tenis Küçük Kızlar İl 1.si   Küçük Kızlar Yüksek Atlama İl 1.si   Yıldız Kızlar Artistik Jimnastik Türkiye 9.su   Tenis Tek Bayan Türkiye 2.si   Küçük Kızlar Yüksek Atlama Türkiye 2.si