EKO-OKULLAR PROGRAMI ÖZETİ

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve

sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla
okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel
yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol
alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin
uygulanmasını da sağlar.
Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere,
öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için
yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun
diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının
yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı
sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma
özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı
okulu simgeleyen bir eko-etikettir .

EKO-OKUL PROGRAMININ FAYDALARI
Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca
kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
Öğrenciler;
- Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
- Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
- Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
- İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
- Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
- Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
Bunların yanında programın okula faydaları şöyledir;
- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
- Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
- Okul öğrencilerce sahiplenilir,
- Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
- Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
- İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.

 
Küçük Kızlar Yüksek Atlama 1.si - Bursa Yıldız Kızlar Artistik Jimnastik Takım 1.si - Muğla Türkiye Yıldız Kızlar Tenis 9.su-İzmir Küçük Kızlar Uzun Atlama 3.sü - Bursa Erkek Basketbol İlçe 3.sü 23 Nisan Satranç Turnuvası 3.sü - Muğla Küçük Kızlar Tenis İl 1.si - Muğla Küçük Kızlar Yüksek Atlama İl 1.si-Muğla Yıldız Kızlar Artistik Jimnastik Türkiye 9.su - Ankara Tenis Tek Bayan Türkiye 2. si- Ankara Küçük Kızlar Atletizm Yüksek Atlama Türkiye 2. si - Bursa