Özel Fethiye’de 5.Sınıflarda İngilizce Hazırlık Programı

Özel Fethiye Eğitim Kurumlarında 2018-2019 ders yılı itibariyle 5.Sınıflarda “Yoğunlaştırılmış İngilizce Eğitimi Programına” geçiş yapılacaktır. Bu program kapsamında 5.sınıf düzeyi hazırlık sınıfı olarak düşünülür. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerinin yanında haftada 16 saat İngilizce eğitimi verilir. Bu yoğun İngilizce eğitiminin 6 saati Main Course (Ana ders kitabı), 2 saati Grammer (Dilbilgisi), 2 saati belli başlı klasik hikaye kitaplarını öğretmen eşliğinde okuma, 6 saati öğrencilere öğrendiği dilbilgisi kurallarını kullanma fırsatı sağlayan konuşma, yazma ve sunum yapma şeklinde kullanılır.

Okulumuzda yabancı dil dersleri alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından yürütülür, birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca verilir. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Özel Fethiye Ortaokulu İngilizce dersleri konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri becerilerin de ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, kendi başlarına bir öykü kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar ve makaleler yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır. Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğretilen Almanca derslerinde öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri için onlara gerekli beceriler kazandırılır. 5.sınıflarımız yabancı dil ağırlıklı olup haftada 16 saat İngilizce dersi görme üzerine kurulmuştur.

5. sınıflar “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı”, her bir öğrencimizin dil beceri gelişimini ayrı ayrı olarak, uluslararası standartlara göre değerlendirmeyi kapsadığı için, öğrencilerimize alt yapılarına göre verilen hedefler doğrultusunda yılsonunda 1 adet Cambridge Esol deneme sınavı yapılmaktadır.  Bu sınavların sınıf seviye değişikliklerine ve karne notuna hiçbir etkisi olmayıp, sadece öğrenci gelişimi takibi ve ihtiyaç durumunda öğrenci için ayrı programlar oluşturabilmek adına uygulanmaktadır.  Amacımız tüm 5.sınıf öğrencilerimizi, 1. dönem sonu itibariyle Avrupa Ortak Dil Kriterleri (Common European Framework) çerçevesinde A1+ seviyesine; sene sonu itibariyle ise genellikle öğrencilerin 7. sınıf sonunda geldikleri A2 seviyesine getirmektir. Öğrencilerimizle çalışmalar bu hedef doğrultusunda yapılmaktadır.

 

 
Küçük Kızlar Yüksek Atlama 1.si - Bursa Yıldız Kızlar Artistik Jimnastik Takım 1.si - Muğla Türkiye Yıldız Kızlar Tenis 9.su-İzmir Küçük Kızlar Uzun Atlama 3.sü - Bursa Erkek Basketbol İlçe 3.sü 23 Nisan Satranç Turnuvası 3.sü - Muğla Küçük Kızlar Tenis İl 1.si - Muğla Küçük Kızlar Yüksek Atlama İl 1.si-Muğla Yıldız Kızlar Artistik Jimnastik Türkiye 9.su - Ankara Tenis Tek Bayan Türkiye 2. si- Ankara Küçük Kızlar Atletizm Yüksek Atlama Türkiye 2. si - Bursa